Tortikolis (Eğik Boyun)

Tortikolis veya eğri boyun, boynun istem dışı olarak bir omuza doğru eğrilirken çenenin de kafa ile beraber diğer omuza doğru dönmesi durumudur. Konjenital muskuler tortikolis en sık olan formudur ve yeni doğan bebeklerde daha çok görülür. Çocuklarda görülen Konjenital muskuler tortikolis sternokleidomastoid kas (kafa ardı ve köprücük kemiği arasında uzanan kayış biçiminde olan kas) içinde oluşan bir kitle yada basınç artışı nedeni ile oluştuğuna inanılır. Bu durum genellikle doğum sırasında olan travmadan meydana geldiği düşünülür. Kesin sebebi ise tam olarak açığa kavuşmamıştır.

Daha büyük çocuklara boğaz enfeksiyonları sonucu oluşabilen şişlikler de tortikolise sebep olabilir. Diğer bir tortikolis formu da spazmodik tortikolisdir ve Servikal Distoni olarak da anılır. Orta yastaki yetişkinlerde ve bayanlarda daha sık görülür. Spazmodik formda boyun çevresi kasları bir gevşeyip bir kasılabildiği gibi sürekli kasılı olarak da kalabilir. Tortikolisin travma gibi diğer bazı nadir sebepleri de olabilir.

Tanı Nasıl Konulur?

Genellikle yeni doğan muayenesi esnasında çocuk doktoru tarafından fark edilebilir. Bebeğin boynu hep bir tarafa yatık olduğu halde kafası diğer tarafa donuktur. Sıklıkla elle müdahale edilerek zor düzeltilir. Muayenede boyun kası üzerinde zeytin büyüklüğünde bir şişlik ele gelebilir.

Yine boyun ultrasonografisinin teşhiste faydası olabilmektedir. Hayatın ilk altı ayında tanı konulduğunda uzman doktor kontrolünde egzersizler ve fizyoterapi ile düzelme ihtimali vardır.

1 yaşından sonra düzelmeyen bebeklerde cerrahi yolla düzeltme yoluna gidilmelidir. Yapılan ameliyat gergin ve kısa olan boyun kasının gevşetilmesinden ibarettir. Ameliyattan sonra özel yapım bir boyunluk bir süre takılması gereklidir. Düzgün tedavi görmeyen hastalarda kalıcı deformite, yüzde asimetri ve kafa kemiklerinde bir tarafta düzleşme sık görülür ve bu aşamadan sonra tedavisi oldukça zordur.

Yukarı