POSTERIOR TIBIAL TENDON DİSFONKSİYONU

Posterior tibial tendon yürürken ayağın fonksiyonunu yerine getirmede yardımcı olan, önemli destekleyici yapılarından biridir. Posterior tibial tendon disfonksiyonu (PTTD) ayağın kemerini destekleme becerisini bozan, tendondaki değişikliklerden kaynaklanan bir durumdur. Ayağın yassılaşmasıyla sonuçlanır.

PTTD sıklıkla “yetişkin edinsel düztaban” olarak adlandırılır çünkü yetişkinlik boyunca gelişen en yaygın görülen düz taban çeşididir. Bu durum genellikle sadece bir ayakta ortaya çıkmasına rağmen, bazı insanlarda iki ayakta birden gelişir. PTTD çoğunlukla ilerler, bu özellikle erken tedavi edilmezse durumun giderek kötüleşeceği anlamına gelir.

NEDENLERİ

Posterior tibial tendonun fazla kullanımını sıklıkla PTTD’nin oluşma nedenidir. Aslında belirtiler, çoğunlukla tendonun kullanımını içeren koşma yürüme, gezme, yada merdivenden çıkma gibi aktivitelerden sonra ortaya çıkar.

BELİRTİLERİ

PTTD, ağrı, şişme, kemerin düzleşmesi ve topuğun içeri doğru dönmesi gibi belirtileri içerir. Durum kötüleştikçe, belirtiler değişir.
Örneğin, PTTD başlangıçta gelişirken, ayağın iç tarafı ve topukta (tendon boyunca) ağrı olur. Buna ek olarak, bu bölge kızarır, ısınır ve şişer.

Daha sonra, kemer yassılaşmaya başlar, ayağın iç yüzeyinde ve topukta hala ağrı olabilir. Fakat bu noktada, ayak ve parmaklar dışarı doğru, topuk içeri doğru döner.
PTTD daha ileri düzeye geldiğinde, kemer daha da düzleşir ve ağrı sıklıkla daha ayağın üst bölümüne bileğin üstüne sıçrar. Tendon oldukça kötüleştiğinde, ayakta sıklıkla artirit oluşur. Daha ciddi vakalarda, artirit bilekte de gelişebilir.

AMELİYATSIZ TEDAVİ

PTTD’nin ilerleyen doğasından dolayı, erken tedavi tavsiye edilir. Eğer yeteri kadar erken tedavi edilirse, belirtileriniz ameliyat ihtiyacı kalmadan ortadan kaldırır ve durumunuzun ilerleyişi durdurulabilir.
Bunun aksine, tedavi edilmeyen PTTD sizi, ,ileri düzeyde düztabanlıkla, ayakta ve topukta ağrılı artiritle, yürümede koşuda ya da diğer aktivitelerde artan engellemelerle bırakabilir.
PTTD’nin bir çok vakasında, tedavi ameliyatsız yaklaşımlarla başlar;

  • Ortotik aletler ve destekleme: Topuğunuza ihtiyacı olan desteği vermek için, doktorunuz topuk desteği ya da ayakkabının içine yerleştirilen yaygın ortotik aparatlar sağlayabilir.
  • İmmobilizasyon: Bazen kısa- bacak alçısı ya da bot, ayağı hareketsiz bırakmak, tendonun iyileşmesine izin vermek için giyilebilir. Bir süre tamamen ağırlık kaldırmaktan kaçınmanız gerekebilir.
  • Fizik tedavi: Ultrason tedavisi ve egzersizler immobilizasyonu takiben tendonun ve kasın iyileşmesine yardımcı olabilir.
  • Medikasyonlar: Oral nonsteroidal anti-inflammatory ilaçlar (NSAIDs), iltihaplanma ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.
  • Ayakkabı değişimi: Doktorunuz ayakkabınızda yapılacak değişiklikleri tavsiye edebilir ve topuğu desteklemek için tasarlanmış özel aparatları size sağlayabilir.
  • CERRAHİ MÜDAHALE NE ZAMAN GEREKİR?

    Oldukça ilerleyen ve ameliyatsız tedaviyle düzelmede başarısız olan PTTD vakalarında, ameliyat gerekebilir. Bazı ileri düzeydeki vakalar için, ameliyat tek seçenek olabilir. Doktorunuz size en uygun yaklaşıma karar verecektir.

    Yukarı