Op. Dr. GÖKÇE MIK KİMDİR ?

Op. Dr. Gökçe Mık 1976’da İstanbul’da doğdu.
Lise eğitimini 1993 yılında Nişantaşı Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladı.
1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak 2005 yılında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığını aldı.
2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Pennsylvania Üniversitesi bursu ile Children’s Hospital of Philadelphia da (CHOP) Çocuk Ortopedisi yan dal eğitimini aldı.
2007 yılında Philedelphia Presbyterian Hospital, Mount Sinai Medical Center ve Alfred I. Dupont Hospital for Children’da çalışmalarda bulundu.
2010 yılında Newyork Hospital for Special Surgery (HSS) Foot and Ancle Department’ta Dr. David Levine‘le birlikte çalışmalarda bulundu.
2015 yılında Chicago’da düzenlenen American Academy of Orthopaedic Surgeons ‘da düzenlenen American Orthopaedic Foot and Ankle Society Traumatic and Sports Injuries of the Foot and Ankle ( Ayak – Ayak bileği Travma Cerrahisi ve Spor Yaralanmaları) çalışmalarında bulundu.
2018 yılında Boston’da düzenlenen American Orthopaedic Foot and Ankle Surgery yıllık toplantısında çalışmalarda bulundu. Hospital of Special Surgery New York ‘da 2010 yılında çalışmış olduğu klinikte, ayak-ayak bileği cerrahisi hakkında yeni teknikler ve teknolojik gelişmeler toplantısında bulundu.
2007 -2017 yılları arasında İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak çalışmıştır.
2017 Kasım itibariyle İstanbul Beşiktaş Fulya’da bulunan özel muayenehanesi GM Ortopedi Kliniği’nde Yetişkin ve Pediyatrik Ortopedi Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Genel Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları dışında özel olarak, Protez Cerrahisi, Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi, Deformite ve Kemik Uzatma Cerrahisi ve Pediyatrik Ortopedi ile ilgilenmektedir.
İstanbul Tabip Odası, Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji derneği, Kuzey Amerika Artroskopi Derneği (AANA), CHOP Alumni ve Orthopaedic Overseas üyesidir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2007 Mart: Posterior deformity tutorial: Advanced techniques in posterior deformity surgery.
Sırt deformiteleri eğitimi ; Sırt deformiteleri tedavisinde ileri teknikler
Suken Shah, MD. Wilmington, DE

2007 Şubat: Hip/Knee Arthroplasty Speciality day.
Kalça ve diz protez cerrahisi eğitimi
American Academy of Orthopaedic Surgeons 2007 Annual meeting San Diego, CA.

2006 Kasım: 3rd International POSNA/AAOS Pediatric Orthopaedic Symposium Hands-On workshop FL Orlando
3. Uluslar arası POSNA/AAOS Pediyatrik ortopedi Sempozyumu Uygulamalı Workshop

2006 Eylül: 16th annual Baltimore limb deformity course Dror Paley, MD, Baltimore
16. Yıllık Baltimore Uzuv Deformiteleri Kursu

2005 Mayıs: TOTBID Advanced Pediatric Orhopaedics Course Traveling Fellowship (National)
TOTBID İleri Pediyatrik ortopedi gezici fellowship kursu

2003 Aralık: Developments in Ilizarov Surgery.
İlizarov Cerrahisine çağdaş yaklaşımlar
University of İstanbul, Depatment of Orthopaedics and Traumotology,
Prof. A.K. Alturfan, M.D., Prof. M. Cakmak, M.D., Prof. M. Kocaoglu, M. D.

2003 Kasım: Aegean Spine Review -2003 Syposium and Cadaver Course
The Cleveland Clinic Foundation, University of Aegean
Omurga Hastalıkları Kadavra Kursu / Ege Üniversitesi
Edward Benzel, M.D., Mehmet Zileli, M.D.

2003 Şubat: Course of Hip Ultrasonography in Infants
TOTBID department of Pediatric Orthopaedics
Bebeklerde Kalça Ultrasonogrofisi Kursu
Prof. Hakan Omeroglu, M.D., Abdullah Eren, M.D.

2002 Eylül: Treatment of Idiopathic Club Foot: Course of Ponseti Method
Doğuştan çarpık Ayak tedavisinde Ponseti Methodu Kursu
TOTBID department of Pediatric Orthopaedics
1st National Pediatric Orthopaedics Congress Antalya
Bora Goksan, M.D.

Mik G. Surgical treatment of musculoskeletal infections. XXI. Turkish National Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology. Izmir 2009
Kas iskelet sistemi iltihaplı (enfeksiyonlu) hastalıkların cerrahi tedavisi . XXI Uluslar arası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir 2009


Mik G, Manteghi A, Arkadre A, Dormans J.
Intermediate to long term results of minimal invasive technique for the treatment of unicameral bone cyst. / Unikameral kemik kistlerinin tedavilerinde minimal invazif tedavi tekniğimizin uzun ve orta dönem sonuçları, Washington DC 2007 The 93rd Annual Meeting of the American Academy of Periodontology. Washington DC 2007


Ofluoglu O., Mık G., Yıldız M.
Limb Salvage Management of Malignant Bone Tumors : Clinical Experiment.
Habis kemik tümörlerinde uzuv kurtarıcı cerrahi tedavide klinik tecrübemiz5 th Turkish Orthopaedic Oncology Congress Samsun 2004


Bulut G., Ofluoglu O., Mık G., Yıldız M.
Surgical Treatment of Fractures of The Talus.
Talus kemiği kırıklarında cerrahi tedavimiz XVIII. Turkish National Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology Istanbul 2003


Sarioglu E., Bulut G., Ofluoglu O., Mık G., Yıldız M.
Functional Outcome After Open Reduction and Internal Fixation of Supracondylar Fractures of The Humerus in Chidren: The Effect Of The Posterior Bilaterotricipital Approach.
Çocuklardaki dirsek kırıklarında posterior yöntem ile açık redüksiyon ve tespitin fonksiyonel sonuçlarıTOTBID Orthopaedics and Traumatology Annual Meeting 2002 Antalya, Turkey

Arkader A, Mik G, Manteghi A,Dormans JP
Intermediate to long-term results of a minimally invasive technique for the treatment of unicameral bone cysts. AAOS 2009 Annual meeting Las Vegas, NV. (Best Poster Award)
Unikameral kemik kistlerinin tedavilerinde minimal invazif tedavi tekniğimizin uzun ve orta dönem sonuçları ( en iyi poster ödülü sahibi)


Mik G, Drummond DS, Manteghi A, Auerbach J, Hosalkar HS,
Diminished Spinal Cord Size with Congenital Scoliosis of the Thoracic Spine : A Risk for Neurological Sequelae: Age Matched, Double Cohort Study.
Doğumsal Skolyoz Hastalarında küçülmüş omurilik çapı : Nörolojik Hasar açısından bir riskPOSNA 2008 Annual meeting Albuquerque, NM


Arkader A, Mik G, Manteghi A,Dormans JP Intermediate to long-term results of a minimally invasive technique for the treatment of unicameral bone cysts.
Unikameral kemik kistlerinin tedavilerinde minimal invazif tedavi tekniğimizin uzun ve orta dönem sonuçlarıEPOS 2008 Annual meeting Warsaw, Poland


Purushottam AG, Harish SH, Mik G., Spiegel DA, Drummond DS.
Digital vernier caliper for radiographic measurements in pediatric spine.
Çocuk omurgasının radyolojik ölçümünde dijital vernie kumpası kullanımı. POSNA 2007 annual meeting, Hollywood, Florida


Ofluoglu O., Mık G., Yıldız M., Karadayı N.
Image Guided Minimal Invasive Surgical Resection of Osteoid Osteoma of Long Bones.
Uzun kemiklerin Osteoid Osteoma tümöründe görüntülü kılavuz yardımıyla minimal invazif cerrahi tedavi CTOS 2004 10 th Annual Scientific Meeting Montreal, Quebek, Canada


Bulut G., Mık G, Ofluoglu O. Surgical Management of Resistant Congenital Pes Equinovarus.
Tedaviye dirençli doğumsal çarpık ayak hastalıklarında cerrahi tedavi yöntemiOrthopaedics & Traumotology Biennial 2004 Antalya, Turkey


Bulut G., Mık G., Colak M.
Bilateral Talus and Navicular fracture Associated With One Sided Calcaneus Fracture: Report of A Rare Case .
Nadir görülen iki taraflı Talus ve Naviküler kemik ve tek taraflı Kalkaneus kemiği kırığı tedavileri.18th National Turk Orthopaedics and Traumatology Congress Istanbul 2003.

Mik G, Arkader A, Manteghi A, Dormans JP.
Results of a minimally invasive technique for treatment of unicameral bone cysts.
Unikameral kemik kistlerinin tedavilerinde minimal invazif tedavi tekniğimizin uzun ve orta dönem sonuçları
Clin Orthop Relat Res. 2009 Nov; 467(11):2949-54. Epub 2009 Aug 4.


Mik G, Drummond DS, Hosalkar HS, Cameron D, Agrawal N, Manteghi A, Gholve P, Auerbach JD.
Diminished spinal cord size associated with congenital scoliosis of the thoracic spine.
Doğumsal Skolyoz Hastalarında küçülmüş omurilik çapı : Nörolojik Hasar açısından bir risk
J Bone Joint Surg Am. 2009 Jul;91(7):1698-704.


Mik G, Gholve PA, Scher DM, Widmann RF, Green DW.
Down syndrome: orthopedic issues.
Down sendromunun ortopedik konuları
CurrOpin Pediatr. 2008 Feb;20(1):30-6. Review.


Mik G, Hosalkar HS, Horn D, Drummond D. Torticollis
Doğumsal Muskuler Tortikolis ( Doğumsal Eğri Boyun) Hastalığında Tedavi Prensipleri
Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. (in press)


Dormans JP, Mik G, Hamer O.
Canser in Spine: Comprehensive care:
Omurga Kanserinde kapsamlı tedavi
Book Review. Br J Cancer. 2006 Dec 4;95(11):1608


Ofluoglu O, Erol B, Mik G, Coskun C, Yildiz M.
Image-guided minimal invasive surgical resection of osteoid osteomas of the long bones.
Uzun kemiklerin Osteoid Osteoma tümöründe görüntülü kılavuz yardımıyla minimal invazif cerrahi tedavi
Acta Orthop Traumatol Turc. 2006 40:3:207-213


Bulut G., Yanık E., Mık G.
Treatment of Chronic Calcaneal Osteomyelitis in Hereditary Sensory Neuropathic Child: A Case Report.
Ailesel, duyusal Nöropati hastalığı olan çocukta orteomyelit tedavisi.
Journal of Kartal Traning and Research Hospital 2004;1 (15): 42


Cecen G., Mık G., Bulut G.
Small Patella Syndrome: A Case Report.
Küçük Patella Sendromu
Journal of Kartal Traning and Research Hospital 2003;3 (14): 196-7


Bulut G., Ofluoglu O., Mık G., Yıldız M.
Surgical Management of Fractures of The Talus.
Talus kırıklarında cerrahi tedaviler
Journal of Kartal Traning and Research Hospital 2003;2 (14): 71-3.

Gokce Mik, MD, Denis S. Drummond, MD. Release of sternocleidomastoid muscle. In Operative Techniques in Orthopaedic Surgery. 2010
Tortikolis cerrahi tedavisinde SCM kası gevşetmesi : ortopedik cerrahi teknikler
Editor: Sam Wiesel, MD. Publisher: Lippincott Williams and Wilkins. In Press


Gokce Mik, MD, John P.dormans, MD. Posterior cervical arthrodeses: Occiput-C2 and C1-2. In Operative Techniques in Orthopaedic Surgery. 2010
Artrodez OC-C1- C2
Editor: Sam Wiesel, MD. Publisher: Lippincott Williams and Wilkins. In Press


Gokce Mik, MD, David A Spiegel, MD. John M Flynn, MD.
Diskitis in Children. In McGraw-Hill’s Pediatric Practice: Infectious disease. 2010
Çocuklarda Disk Hastalıkları
Editor: Samir Shah, MD. Publisher: Mcgraw-Hill.

Yukarı