Topuk Kemiği Kırıkları

Calcaneus, diğer bir tabirle topuk kemiği, ayağın arka bölümünün tabanını oluşturan büyük bir kemiktir. Calcaneus ‘cuboid’ kemikler ve talusu birbirine bağlar. Talus ve Calcaneus arasındaki bağ, Subtalar eklemi oluşturur. Bu eklem normal bir ayak fonksiyonu için önemlidir.

Topuk Kemiği Kırıkları

Calcaneus sıklıkla katı yumurtaya benzetilir. Çünkü dışında sert bir kabuk içinde ise süngerimsi kemik bulunur. Dışındaki kabuk kırıldığında kemik çökmeye eğilim gösterip parçalanır. Bu sebeple calcaneal kırıkları ciddi yaralanmalardır. Ayrıca kırık eklemleri içerirse artirit ve kronik ağrı gibi uzun süreli sonuçların gerçekleşmesi potansiyeli vardır.

CALCANEUS KIRIKLARI NASIL OLUŞUR?

Çoğu Calcaneus kırıkları sıklıkla merdiven gibi yüksek bir yerden düşmek ya da topuğun zeminde ezildiği bir otomobil kazasını yaşamak gibi travmatik bir olay sonucu oluşur. Calcaneal kırıklar bilek burkulması gibi diğer yaralanma türleriyle beraber de ortaya çıkabilir. Az sayıda Calcaneal kırıkları bilek kemiği üzerindeki tekrar eden baskıdan kaynaklanan baskı kırıklarıdır.

CALCANEAL KIRIK TÜRLERİ

Calcaneus kırıkları subtalar ve çevreleyen eklemleri içerebilir ya da içermeyebilir. Eklemi kapsayan kırıklar (intra artikular kırıklar) çok ciddi Calcaneal kırıklardır ve kıkırdağa (iki kemiği birleştiren doku) zarar verir. İyileşme tablosu Calcaneus’un yaralanma anında ne kadar ciddi şekilde ezildiğine göre değişir.

EKLEMİ KAPSAMAYAN KIRIKLAR (EKSTRA ARTİKULAR KIRIKLAR):

 • Travmadan kaynaklanan kırıklar. (liften ya da aşil tendonun yanından Calcaneustan kopan bir parça kemiğin oluşturduğu) Koparak ayrılan kırıklar ya da parçalı kırıkla sonuçlanan baskı yaralanmaları gibi.
 • Aşırı kullanımdan ya da hafif yaralanmalardan kaynaklanan baskı kırıkları. Ekstra artiküler kırıkların ciddiyeti ve tedavileri kırığın yerine ve büyüklüğüne göre değişir.
 • BELİRTİLER

  Calcaneal kırıklar travmatik ya da baskı kırıklarına bağlı olmak üzere değişkenlik gösteren farklı belirtiler ortaya çıkarır.
  Travmatik kırıkların belirtileri:

 • Topukta aniden ortaya çıkan ağrı ve o ayak üzerindeki ağırlığa tahammül etmekte zorlanmak.
 • Topuk bölgesinde şişme
 • Topuk ve bilete morarma
 • Baskı kırıklarının belirtileri:
 • Çoğunlukla yavaş gelişen(birkaç günden haftalara yayılan) topuk bölgesindeki genel ağrı.
 • Topuk bölgesinde şişme
 • TEŞHİS

  Calcaneal kırığı değerlendirmek ve teşhis etmek için doktorunuz yaralanmanın nasıl oluştuğu hakkında sorular sorar, etkilenen ayağı ve bileği muayene eder ve röntgen ister. Buna ek olarak gelişmiş görüntüleme testleri sıklıkla istenebilir.

  TEDAVİ

  Calcaneal kırıkların tedavisi, tedavinin genişliği ve kırığın türü tarafından belirlenir. Doktor, kırık için – cerrahi ya da ameliyatsız- en iyi tedaviyi hastasıyla kararlaştıracaktır.
  Bazı kırıklar için ameliyatsız tedaviler kullanılabilir. Bunlar; dinlenme,buz, kompres ve yükseklik.

 • Dinlenme(yaralı ayağın üzerine basmamak) kırığın iyileşmesine izin vermek için gereklidir.
 • Buz; ağrıyı ve şişliği azaltır etkilenen bölgeye ince bir havluyla kaplı bir paket buz uygulayın.
 • Kompresyon (elastik bir bandaj ile sargılama ya da kompresyon çorabı giyme)
 • Yükseklik (elevasyon) (ayağı kalp hizasında veya çok az yukarda tutmak) şişmeyi azaltır.
 • İmmobilizasyon. Bazen ayak kırık kemiğin hareket etmesini engellemek için alçı botuna ‘cast boot’ yerleştirilir. Koltuk değnekleri ayağın ağırlaşmasından kaçınmak için kullanılabilir.
  Travmatik kırıklar için, tedavi çoğunlukla eklemi tekrar oluşturan ya da daha ciddi vakalarda eklemi birleştiren (fuse) cerrahi müdaheleyi kapsar. Cerrah, hastası için en iyi cerrahi yaklaşımı belirleyecektir.

  REHABİLİTASYON

  Calcaneal kırığı tedavisi ister cerrahi ister ameliyatsız olsun fizik tedavi, fonsiyonun yenilenmesinde ve gücün tekrar kazanılmasında çoğunlukla önemli bir rol oynar.

  CALCANEAL KIRIKLARIN KOMPLİKASYONLARI

  Calcaneal kırıkları hayat boyu sürecek problemleri üreten ciddi yaralanmalar olabilir. Eklemde artirit, sertlik ve ağrı sıkça gelişir. Bazen kırık kemik uygun pozisyonda iyileşmeyebilir.
  Diğer olası Calcaneal kırık uzun dönem sonuçları; azalan bilek hareketi, topuk kemiğinde çökmeden kaynaklanan yürümede aksama ve bacağın uzunluğunda kayıptır. Hastalar çoğunlukla bu komplikasyonları üstesinden gelmek için cerrahi müdahaleye ve/veya uzun dönem ya da kalıcı askı ve ya ortotik alete (ayak kemiği desteği) ihtiyaç duyar.

  Yukarı